Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header

De publieke sfeer in de 21e eeuw

november 16th, 2019 |

De publieke sfeer in de 21e eeuw – Henriëtta Joosten

‘Belangrijk denkwerk met grote maatschappelijke – menselijke! – waarde. Van harte aanbevolen!’ – Mr. Leonard Geluk Voorzitter CvB De Haagse Hogeschool

Onze wereld wordt alsmaar digitaler. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft een ongekende invloed op ons dagelijks leven. We raken gewend aan omgevingen die op onze voorkeuren en zoekgeschiedenis zijn afgestemd, en verliezen daardoor de gemeenschappelijke wereld langzaam maar zeker uit het oog.

De toename van ICT maakt het publieke gesprek steeds lastiger. De smartphone slokt de samenleving op. De publieke sfeer, van oudsher de vrijhaven voor democratisch overleg, staat onder druk. Filosoof Henriëtta Joosten zwengelt met De publieke sfeer in de 21e eeuw het publieke gesprek aan over de wereld die we met de inzet van technologie aan het creëren zijn. Dit leidt tot een prikkelende visie vol handreikingen aan professionals, geïnspireerd door het gedachtegoed van de politieke denker Hannah Arendt.

Een belangrijk boek voor professionals die met hun werk direct of indirect invloed uitoefenen op de vormgeving van de samenleving via de inzet van ICT.

Met een voorwoord van Peter-Paul Verbeek.

Henriëtta Joosten is docent en onderzoeker aan De Haagse Hogeschool. Zij promoveerde in 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op de betekenis van Nietzsches filosofie voor het onderwijs. Eerder schreef zij Streven naar beter. Nietzsche als gids voor het hbo (Klement, 2016).

Druknummer: 1
Aantal blz: 144
Verschijningsvorm: Luxe paperback
NUR: 730
ISBN: 978-94-92538-65-9

19,95