Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header

Mijn visie

Graag wil ik ouders, kinderen, jongeren en alle anderen, die betrokken zijn bij groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren helpen met kortdurende begeleiding. Deze hulp is gericht op plezier hebben, krijgen en houden bij opvoeding, groei en ontwikkeling. De jeugd heeft de toekomst en wij als volwassenen kunnen hen samen ondersteunen en een positief voorbeeld voor hen zijn. Die bagage is van groot belang omdat voor mij in het jonge leven de nadruk op het aanleren  van vaardigheden ligt in plaats van op het afleren door middel van straf en sancties. Volwassenen scholen zich in de regel maatschappelijk van alle kanten bij om zichzelf in staat te stellen een inkomen te garanderen. Tegelijkertijd realiseren zij zich niet altijd, dat de twee zaken die best veel vragen van de volwassen mens zoals: relaties onderhouden en opvoeding een levenslange en soms moeilijke maar ook mooie taak is.

 

Leer je eigen kracht kennen, waardoor je steviger in je schoenen staat.

Leer je eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vindt zo je zelfvertrouwen.

Leer eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden.

FB_IMG_1521494507494

HillBaarsEntree