Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header

Pedagogische hulpverlening

Bij het binnenkomen van een pedagogische hulpvraag voer ik (afhankelijk van die vraag) indien passend een intake gesprek in de veilige en natuurlijke omgeving van het kind. Bij die intake geef ik aan dat mijn werkwijze holistisch is,  dat wil zeggen: ik observeer kinderen en volwassenen om te kijken wat ik zelf kan aanpakken en voor welke zaken ik moet doorverwijzen. Daarna maak ik met de volwassenen afspraken, die passen bij de hulpvragers en de hulpvraag. Indien mogelijk en belangrijk voor de hulpvraag betrek ik meerdere gezinsleden in de hulpverlening. Tevens vraag ik van de volwassenen mij te e-mailen tijdens de hulpverlening, zodat ik bij het vervolg van de hulpverlening van te voren op de hoogte ben van belangrijke ontwikkelingen om daar gelijk  gebruik van te maken. Na elk contact met kinderen of extern betrokkenen doe  ik de ouders verslag van mijn bevindingen en geef ik gelijk tips en adviezen voor thuis mee. Dit bespreek en oefen ik ook met het kind/de jongere en extern betrokkenen zoals onderwijzers. Een en ander  natuurlijk altijd in overleg met de opvoeders. Het kind krijgt de gelegenheid de opvoeders te laten zien wat zij zich in de loop van ons contact eigen hebben kunnen maken om hun zelfstandigheid te bevorderen in het voorkomen en het oplossen van problemen. Jongeren mogen met mij zelfstandig e-mailen en of telefonisch contact opnemen om te voorkomen, dat er wachttijden en grotere problemen ontstaan. Het kan ook zijn dat ik bemiddel tussen opvoeders en leerkrachten om weer gezamenlijk het belang van het kind centraal te stellen en te helpen zoeken naar een passende oplossing en goed werkende adviezen.

Als aanvulling bij mijn pedagogisch advies werk in mijn praktijk geef ik verschillende workshops voor alle leeftijden en/of groepen.