Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header

Wat bied ik

Met mijn adviezen en hulp lever ik graag een bijdrage aan het verzorgen van een stabiele, warme opvoeding. Ik werk zowel in het gezin als daarbuiten op (basis en middelbare) scholen en ook in mijn eigen praktijkruimte.

Waarom zijn adviezen en hulp soms nodig?

  • Het kind komt op de wereld met een eigen karakter en misschien wel met een bijzondere lichamelijke of geestelijke eigenschap of handicap/beperking, die niet altijd even direct en duidelijk blijkt. Vervolgens groeit en ontwikkelt het kind veelal van nature. Voor ouders is het niet altijd eenvoudig om passend om te gaan met deze bijzonderheden,┬áde groei en ontwikkeling.
  • Kinderen zijn vierentwintig uur per dag in je leven, wat betekent, dat je niet zoals bij een baan buitenshuis regelmatig kunt stoppen en veranderen van werkomgeving en je werk achter je laten. Aandacht delen en verdelen, geven en nemen, vragen en antwoorden zijn hierbij van groot belang, maar niet altijd eenvoudig inhoud te geven.
  • Het gedrag van het kind goed begrijpen, vraagt soms er anders naar leren kijken en luisteren.
  • Bij het met jongeren communiceren en heldere afspraken maken kan een steuntje in de rug door een hulpverlener op het juiste moment soms (grotere) problemen voorkomen.
  • Het is niet altijd zo dat opvoeders direct alle vaardigheden in huis hebben om alle kinderen en jongeren te bieden wat ze nodig hebben. Het kan ook voorkomen dat het herontdekken van kwaliteiten van ouders of jongeren weer centraal komt te staan. Nieuwe samengestelde gezinnen kunnen ook extra steun en hulp nodig hebben om samen weer een ander gezinsklimaat te scheppen.