Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header
Header

Wie ben ik

Ik ben op jonge leeftijd actief aan het werk gegaan in de hulpverlening om kinderen en hun verzorg(st)ers zowel in hun eigen omgeving als door opvang buiten het gezin professioneel te begeleiden. Deze werkervaring heb ik opgedaan in gezinnen, kindertehuizen, scholen, dagverblijven, peuterspeelzalen en in mijn eigen praktijk. Sinds 2009 ben ik ook als vrijwilligster actief met kinderen en hun familie en of begeleid(st)ers in Zuid Afrika (link naar andere website).

Na mijn pedagogiekstudie heb ik verschillende specifieke opleidingen gevolgd, waaronder gezinsdiagnostiek, sociale en emotionele vaardigheden, kinderpsychopathologie, video-hometraining, management opleiding in de kinderopvang en opleidingen gericht op communicatie, spel, creativiteit(kunstacademie), muziek, en kindercircus.

Ik heb mij altijd gerealiseerd, dat bij het ouder/begeleid(st)er worden van kinderen veelal geen opleiding en deskundigheidseisen vooraf worden gesteld, waarbij  ook niet altijd ruime mogelijkheden worden geboden tot het aanbieden van feedback binnen de opvoeding, behalve als het mis gaat, dan moet de ouder opeens op zoek naar de juiste hulpverlener. Niet elke ouder heeft vanaf het begin de juiste vaardigheden en kennis om met het kind om te gaan. Dit heeft mij enorm geïnspireerd om ook preventieve ondersteuning te geven om te voorkomen dat langdurige hulp noodzakelijk is. Hiertoe gaf en geef ik voorlichting, spreek ik in het openbaar, en ben ik actief betrokken bij jongeren in clubs en/of kerkbijeenkomsten en familiebijeenkomsten). Kijken naar en benutten van talenten van de ouders, begeleid(st)ers en kinderen zijn voor mij ook een middel om te komen tot een aanpak bij de hulpvraag, die betrokkene mij stelt.

FB_IMG_1521494507494

20140615_154236 (Small)